Doktorandi sa vzdelávali v oblasti komunikácie a prezentačných zručností