Doktorandky histórie na konferencii v Hradci Králové.