On-line journal
Individual and Society

Ročník 23, Rok 2020 4

  • Attitudes to climate change from the perspective of the Czech Republic, Hungary and Poland

Ročník 23, Rok 2020 3

  • Presvedčenia pomáhajúcich profesionálov v kontexte posúdenia sexuálneho zneužívania detí

Projects

Organizational structure of CSPV SAV