Konferencia centra spoločenských a psychologických vied SAV