Medzinárodná konferencia “psychológia práce a organizácie – kvalita pracovního života”