Medzinárodná konferencia “Sociálne procesy a osobnosť 2015”