Medzinárodná vedecká konferencia „metodologické a koncepčné otázky výskumu dejín rusínov a ukrajincov v stredovýchodnej európe“ – 6-7. novembra 2014