Prezentácia projetku: ,,poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi slovenskom a ukrajinou“