Dr. theol. Miroslav Varšo

Miroslav Varšo

Senior researcher

varso@saske.sk *

orcid.org/0000-0001-8341-4935

Personal website:
sav-sk.academia.edu/miroslavvarso

Qualification

1995-2002 Dr. theol., University of Vienna, Austria
1992-1995 SSLic, Rome, Italy
1990-1992 Bc. theol., Lateran University, Rome, Italy
1987-1990 Philosophy, Comenius University, Bratislava, Slovakia

Area of scientific interest

  • Jesuit Drama
  • Biblical Sciences
  • Old Testament

Internship, courses and stays abroad

2006-2012 Univ. Asistent. Katolícko-teologickej fakulty Viedenskej univerzity;
2000-2010 Rakúsko, Univerzita Viedeň (1995-2002) doktorandské štúdium;
1992/1993 Izrael, Jeruzalem, Hebrejská univerzita (1 semester);
1990-1995 Taliansko, Rím: Lateránska univerzita (1990-1993); Pápežský biblický inštitút (1993-1995)

Selected scientific projects

2018 – 2020, principal investigator of the project “Commentary on the Books of Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai” (VEGA 2/0093/18, Centre of Social and Psychological Sciences SAS)

2018 – 2022, research team member of the project “Commentary on the Book of Psalms II and III “ (APVV-17-0001, Trnava University – Faculty of Theology, Bratislava)

2015 – 2020, research team member of the project “The Three Magi as a Theme in the Art in Slovakia – Interdisciplinary Studies on Cultural Tradition and Communication”  (APVV- 15-0526, Institute of Art SAS)

2014 – 2017, principal investigator of the project “Jesuit school drama in Slovakia of 17th and 18th century” (VEGA 2/0149/15, Centre of Social and Psychological Sciences SAS)

2010 – 2012, research team member of the FWF-Project “Neubearbeitung der Sprach- und Stilcharakteristika des Buches Deuteronomium”, Faculty of Catholic Theology at the University of Vienna, Austria

Selected publications

VARŠO, Miroslav. Abdiáš, Jonáš, Micheáš. Recenzenti: Benedikt Róbert Hajas, Blažej Štrba : Trnava : Dobrá kniha, 2020. 320 s. Komentáre k Starému zákonu, 2. zväzok. ISBN 978-80-8191-249-8.

VARŠO, Miroslav - ANDOKOVÁ, Marcela - BRODŇANSKÁ, Erika - HIDVÉGHYOVÁ, Lucia - JENČÍKOVÁ, Agnesa Adriana - LAPKO, Róbert - SOVA, Milan - ŠTRBÁK, Martin. Žalm 119. Recenzenti: Jozef Jančovič, Jozef Kyselica, Miloš Lichner. Trnava : Dobrá kniha, 2019. 298 s. Komentáre k Starému zákonu, 7. zväzok. ISBN 978-80-8191-239-9.

VARŠO, Miroslav. Ozeáš, Joel, Amos. Recenzenti: Jozef Jančovič, Benedikt Róbert Hajas. Bratislava : Vydavateľstvo Vivit pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2018. 542 s. Komentáre k Starému zákonu, 4. zväzok. ISBN 978-80-8175-047-2.

VARŠO, Miroslav - BIZOŇOVÁ, Monika - OLEJNÍK, Vladimír - PAVĽÁKOVÁ, Ema - KRUPA, Peter. Pallas Scepusiensis. Školské hry Jezuitského gymnázia v Spišskej Kapitule (1648-1672) [elektronický zdroj]. Recenzenti: Anna A. Hlaváčová, Ondrej Ficeri. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2017. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-972693-9-5(VEGA 2/0149/15 : Jezuitská školská dráma na Slovensku v 17. – 18. storočí).

VARŠO, Miroslav. Mágovia z východu. Biblický a mimobiblický pohľad na mágov = The Magi from the East. Biblical and Extra-Biblical Textual Perspective. In: Studia Biblica Slovaca, 2017, roč. 9, č. 1, s. 66-87. ISSN 1338-0141. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie).

VARŠO, Miroslav. In: Bohdan Hroboň (ed.), Žalmy 51 - 75. 5. zväzok. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2017, s. 41-50. ISBN 978-80-8191-066-1.

+ Complete list of publications from the on-line database of the Slovak Academy of Sciences

Most cited publications

VARŠO, Miroslav. In: Bohdan Hroboň (ed.), Žalmy 51 - 75. 5. zväzok. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2017, s. 41-50. ISBN 978-80-8191-066-1. (5 citácií)

VARŠO, Miroslav. Ozeáš, Joel, Amos. Recenzenti: Jozef Jančovič, Benedikt Róbert Hajas. Bratislava : Vydavateľstvo Vivit pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2018. 542 s. Komentáre k Starému zákonu, 4. zväzok. ISBN 978-80-8175-047-2. (2 citácie)

Teaching activities

2013-2016, Semiotics, Bible and Art, Institute of Theatre and Film Research, SAS
2006-2010, Old Testament, Faculty of Catholic Theology at the University of Vienna
1995-2000, Old Testament, Institute of Theology, Nitra, Faculty of Roman Catholic Theology of Cyril and Methodius, Comenius University in Bratislava

Membership in scientific and other organizations

Arbeitsgemeinschaft der Assistentinnen und Assistenten an Bibelwissenschaftlichen Instituten in Österreich (ArgeAss) (member)
Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen katholischen Alttestamentlerinnen und Alttestamentler (AGAT) (member) 2006-2018
Member of the editorial board Studia Biblica Slovaca od r. 2019

Awards

Dominik Tatarka Award, 2017