Mgr. Ondrej Ficeri, PhD.

Qualification

PhD in History, 2017, Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica
MA in History, 2014, Faculty of Arts, Šafárik University in Košice

Area of scientific interest

  • Transcultural studies;
  • Interethnic relations;
  • Roma studies;
  • Social history

Internship, courses and stays abroad

10/2016 – 3/2017, Ústav sociálnych a hospodárskych dejín Filozofickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti

10/2015 – 2/2016, Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Karlovej univerzity v Prahe

10/2014 – 12/2014, Maďarská akadémia vied, Ústav menšinových štúdií v Budapešti

Selected scientific projects

2019 – 2022, principle investigator: VEGA „Luník IX – the past, present and perspectives of the Roma ghetto“ (No. 2/0084/19)

2018 – 2022, project member: APPV „Analysis of Barriers in Access to Employment for Marginalized Groups of Population: Selected regions of Slovakia in socio-economic geographic and socio-anthropological perspective“ (MARGIWORK)

2017 – 2019, project member: Interreg DTP „Changing Discourses, Changing practices: The Roma as Human Resource. Organisation“ (RARE)

2015 – 2019, project member: VEGA „ Places of Košice‘s Memory II. (people and history).“ (No. 1/0212/15)

2011 – 2013, project member: INTERNATIONAL VISEGRAD FUND „A Multicultural City: Košice 2013“. Project of the Terra Recognita Foundation. (Standard Grant No. 21220118)

Selected publications

Monographs:

2019. Potrianoské Košice : premeny etnických identít obyvateľov Košíc v medzivojnovom Československu. Bratislava : Veda. 336 s.

2019. Obce za prevratu : mocenské, etnické a hospodárske zvraty na vidieku 1914 - 1923. Ondrej Ficeri (ed.). Košice : Štátna vedecká knižnica; Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša. 172 s.

2016. Košice v slovenskej historiografii. Košice : Dejepisný spolok v Košiciach. 266 s.

Papers:

2020. The Traitorous National Periphery: The Legacy of Identity Politics of Imperial Hungary in a New Eastern Metropolis of Czechoslovakia – Košice/Kassa. In European Review of History, 27 (3-4). Registered in: Nordic List (2), WoS (AHCI), SCOPUS. DOI: 10.1080/13507486.2020.1747404.

2019. Vállalni a felelősséget Trianonért = To take the responsibility for Trianon. In Történelmi Szemle : A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi kutatóközpont történettudományi intézetének értesítője, 61 (4): 763-776.

2017. Czechoslovakism in Mentalities of Košice’s Inhabitants and Its Implementation in the Public Space of the City in the Interwar Era. In Mesto a dejiny, 6, (2): 22-47. Registered in: WoS (ESCI).

2016. Teórie etnickej identity Kanchan Chandrovej a národnej indiferencie a možnosti ich uplatnenia pri historickom i etnologickom výskume jazykovo-kultúrne heterogénneho obyvateľstva juhoslovenských regiónov a miest. In Slovenský národopis = Slovak Ethnology, 64 (3): 313-326. Registered in: WoS (ESCI).

2016. Ikonické obrazy Košíc v 19. a 20. storočí. In Multietnikus világok Közép-Európában, 1867−1944 ~ Multietnické prostredie v Strednej Európe, 1867 – 1944. Ed. Anikó Hajdú. Budapest : TéKa, s. 219-237.

2014. Etnický obraz Košíc v slovenskej historiografii od jej počiatkov do roku 1918. In Mesto a dejiny, 3 (1): 94-114. Registered in: WoS (ESCI).

+ Complete list of publications from the on-line database of the Slovak Academy of Sciences

Most cited publications

Košice v slovenskej historiografii, 2016 (18 citácií)

Czechoslovakism in Mentalities of Košice’s Inhabitants and Its Implementation in the Public Space of the City in the Interwar Era, 2017 (6 citácií)

Etnický obraz Košíc v slovenskej historiografii od jej počiatkov do roku 1918, 2014 (3 citácie)


Membership in scientific and other organizations

The Gypsy Lore Society (USA), since 2019
Dejepisný spolok v Košiciach (Slovensko), since 2014
Slovenská historická spoločnosť (Slovensko), since 2014

Awards

The Award of the Slovak Academy of Sciences for the Popularization Activities 2019

The Post-Doctoral Stipend of the Slovak Academy of Sciences (Štefan Schwarz Fond) 2020