Viera Kacvinská

Viera Kacvinská

sekretárka

kacvinsk@saske.sk

VZDELANIE

1976, Stredná ekonomická škola J. Bačíka v Košiciach

Other

Ruský jazyk