Mgr. Alexander Lozjak

Alexander Loziak

Postgraduate student

loziak@saske.sk *

PhD. thesis: Work stress of elementary school teachers and possibilities of intervention
Supervisor: PhDr. Denisa Fedáková, PhD.

Qualification

Mgr., 2018, Faculty of Arts, University of Pavol Jozef Šafárik, Košice, field of study: psychology

Area of scientific interest

  • work stress
  • management stress intervention
  • eustress
  • mindfulness

Selected scientific projects

since 2020, research team member „Reflection of Slovak national educational system in Hungary in the context of the present and other perspectives of its functioning.“

Selected publications

LOZIAK, Alexander – FEDÁKOVÁ, Denisa. Eustress sources in job of primary school teachers. In: PITEROVÁ, Ivana (ed.). Psychológia práce a organizácie 2020. Zborník abstraktov. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020, p. 39.

LOZIAK, Alexander. Effectiveness of mindfulness training programs in improving work stress management in teachers. In: PROCHÁZKA, Jakub – KRATOCHVÍL, Tomáš – VACULÍK, Martin (eds.). Psychologie práce a organizace 2019. Sborník příspěvků z 18. mezinárodní konferencee. Brno : Masarykova univerzita, 2019, p. 181 – 188.

Other

„No great mind has ever existed without a touch of madness.“ Aristoteles