Mgr. Ivan Schmidt

Ivan Schmidt

Postgraduate student

schmidt@saske.sk *

PhD. thesis: Attitudes towards migrants in multinational context
Supervisor: Mgr. Michal Kentoš, PhD.

Qualification

Mgr., 2018, Faculty of Arts, University of Pavol Jozef Šafárik, Košice, field of study: psychology

Area of scientific interest

  • attitudes towards migrants
  • migration
  • psychodiagnostics
  • work psychology
  • internet use

Selected scientific projects

  • since 2019, research team member „European Social Survey“

    since 2019, research team member “Attitudes towards Migrants in the Socio-psychological Context”

Selected publications

SCHMIDT, Ivan. osobnosť učiteľa v súčasnej škole. In: ĎURKOVSKÁ, Mária – TUŠKOVÁ, Tünde (eds.). Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Košice – Békešská Čaba : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV – Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2019, p. 107 – 116.