Stretnutie mladých historikov – „migračné procesy v dejinách európy: kríza alebo úsvit civilizácie?“