„Free speech verzus hate speech“ v rámci Týždňa vedy a techniky