Inováciami k efektívnejšej cezhraničnej spolpráci / Through innovations to effective cooperation