Kick-off meeting medzinárodnej pracovnej skupiny projektu CEEA