Konferencia „prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu a Maďarsku“