Konferencia „rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií iv.“