Mgr. Juraj Martonyik

Juraj Martonyik

Doktorand oddelenia psychológie

martonyik@saske.sk *

Téma: Súvislosť hodnotových orientácií a etnických postojov.
Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

Mgr., 2017, FF UPJŠ v Košiciach

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • Etnicita a jej prejavy v osobnosti, stereotypy, predsudky, marginalizované skupiny
  • Interakcie medzi veľkými a malými sociálnymi skupinami
  • Racionalizačné procesy u jednotlivcov