Anna Jurová

Anna Jurová

* 14.03.1953, Renčišov – † 13.11.2018,  Košice

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

CSc., 1994, Filozofická fakulta UK v Bratislave
PhDr., 1982, Filozofická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach
Mgr., 1976, Filozofická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach, odbor nemecký jazyk – dejepis

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • Dejiny Rómov v 20. storočí

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

Katedra sociológie ATH Bielsko-Biala, Poľsko, každoročne od r. 2005
Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Budapešti, každoročne od r. 2003

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2012 – 2014, riešiteľka projektu VEGA „Miesto pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie). (č. VEGA 1/0101/12)

2009 – 2011, vedúca projektu VEGA „Rómovia na východnom Slovensku v medzivojnovom období (1918 – 1938)“ (č. VEGA 2/0186/09)

2006 – 2008, vedúca projektu VEGA „Rómska menšina na Slovensku v dokumentoch (1945 – 1975)“. (č. VEGA 2/6194/6)

2004 – 2006, riešiteľka projektu VEGA „Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v dokumentoch (1944 – 1970)“, (č. VEGA 2/4170/26)

2003 – 2006,riešiteľka ŠPVV „Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti“ (č. ŠP 028)

2003 – 2005, riešiteľka projektu VEGA „Maďari a Nemci na Slovensku po roku 1918 (štát, menšiny, udalosti a vzťahy)“, (č. VEGA 2/3215/23)

2001 – 2003, vedúca projektu VEGA „Vývoj a postavenie Rómov na východnom Slovensku od osvietenských reforiem (18. – 20. storočie)“, (č. 2/158/21)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE

JUROVÁ, Anna. Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. Bratislava : Goldpress Publishers, 1993. 139 s. (59 citácií)

JUROVÁ, Anna. Rómska problematika 1945 - 1967 : Dokumenty. Praha : ÚSD AV ČR, 1996. 4 zväzky, 1034 s. (21 citácií)

JUROVÁ, Anna. Riešenie rómskej problematiky na Slovensku po druhej svetovej vojne. In Neznámi Rómovia : Zo života a kultúry Cigánov-Rómov na Slovensku. - Bratislava : Ister Science Press, 1992, s. 91-102. ISBN 80-900486-2-3. (10 citácií)

JUROVÁ, Anna. Rómovia v období po roku 1945 po november 1989. In Čačipen pal o Roma : súhrná správa o Rómoch na Slovensku. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2002, s. 53-77. ISBN 80-88935-41-5. (9 citácií)

JUROVÁ, Anna. Vývoj postavenia Rómov na Slovensku a otázky ich „integrácie“ do spoločnosti. In Integrácia Rómov na Slovensku. Editor Juraj Janto. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2000, s. 9-29. ISBN 80-968191-9-4. (7 citácií)

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

2012, 2013 – Rómovia v strednej Európe (FF UPJŠ v Košiciach)
2009 – Národnostné menšiny na Slovensku (FHV UMB v Banskej Bystrici)

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

Romano džaniben. Časopis romistických štúdií (Praha)
Košický dejepisný spolok
Slovenská historická spoločnosť pri SAV

Iné