Eva Váliková

Eva Váliková

sekretárka

valikova@saske.sk

VZDELANIE

1999 ZSŠ – obchod a podnikanie

Iné

Jazyky: Anglicky jazyk