Mgr. Ivana Piterová, PhD.

Ivana Piterová

Vedecká pracovníčka, výkonná redaktorka v časopise Človek a spoločnosť

piterova@saske.sk *

orcid.org/0000-0001-8966-9277

Osobná stránka:
researchgate.net/profile/Ivana_Piterova

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

2019, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor sociálna psychológia a psychológia práce
2015, Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor všeobecná psychológia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • postoje voči migrantom
    sociálno-psychologické koreláty populistických postojov
    postoje k sociálnemu zabezpečeniu

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

09/2018 Structural Equation Modelling in Mplus, Cambridge, Spojené kráľovstvo
05/2018 Kurz komunikačných zručností; Bratislava, Slovensko

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2019 – 2022, riešiteľka VEGA „Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch“ (č. 2/0068/19)

2019 – súčasnosť, členka riešiteľského tímu projektu Európska sociálna sonda

2015 – 2018, riešiteľka VEGA „Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce“ (č. 2/0172/15)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

PITEROVÁ, Ivana - VÝROST, Jozef. Welfare Attitudes over time of V4-, Northern- and Western European countries in ESS Round 4 and Round 8 data. In Intersections East European Journal of Society and Politics, 2019, vol. 5, no. 1, p. 143-162.

PITEROVÁ, Ivana. Attitudes towards Social Security: Review of Literature. In Človek a spoločnosť: internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 3, s. 50-69.

PITEROVÁ, Ivana. Hodnoty ako prediktory postojov k sociálnemu zabezpečeniu = Human values as predictors of attitudes to social security. In BLATNÝ, Marek - JELÍNEK, Martin - KVĚTON, Petr - VOBOŘIL, Dalibor (ed.). Sociální procesy a osobnost 2017: Sborník příspěvků mezinárodní konference. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 302-308.

VÝROST, Jozef - PITEROVÁ, Ivana. Osobnostné prediktory preventívneho správania = Personality predictors of preventive behavior. In BLATNÝ, Marek - JELÍNEK, Martin - KVĚTON, Petr - VOBOŘIL, Dalibor (ed.). Sociální procesy a osobnost 2017: Sborník příspěvků mezinárodní konference. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 393-399.

PITEROVÁ, Ivana. Očakávané emócie a očakávané dôsledky v kontexte inhibície agresie v práci záchranárov = Anticipated emotions and anticipated consequences in the context of aggression inhibiton in job of paramedics. In Psychologie práce a organizace 2017: pracovní potenciál a jeho proměny v čase. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2017, s. 474-483.

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

od 2020 - European Association of Social Psychology
2018 - 2018 European Survey Research Association