Mgr. Peter Švík, PhD.

Peter Švík

Vedecký pracovník

svik@saske.sk *

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2012, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave – Historický ústav SAV, odbor medzinárodné dejiny
Mgr., 2006, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, odbor politológia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • súčasné, globálne a nadnárodné dejiny
  • história studenej vojny
  • história Európskej integrácie, história technológií,
  • dejiny strednej a východnej Európy

Iné

Jazyky: anglický, nemecký, francúzsky