Mgr. Viktória Hičárová, PhD.

Viktória Hičárová

Vedecká pracovníčka

hicarova@saske.sk *

orcid.org/0000-0002-9814-4760

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

PhD., 2010, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, odbor sociálna psychológia

Mgr., 2002, Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity, odbor psychológia

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • mindfulness (všímavosť) v pracovnom prostredí
  • vľúdnosť (kindness) vo vzťahu k meditácii
  • vďačnosť v kontexte vnímania šťastia

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

2018 Mindfulness Meditation, Self-Compassion and Kindness: Three Pillars in Reducing Therapist’ Stress before it becomes Distress. The Art of Self Care/Meditácia všímavosti, starostlivosti o seba a láskavosti: tri piliere redukujúce stress terapeuta predtým než sa to stane úzkosťou. Umenie starostlivosti o seba (Sainte-Anne-de-Bellevue , Kanada)
2017 Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) Basics/ Základy kognitívnej terapie zameranej na všímavosť (Montreal, Kanada)
2015 Intervenir auprés de la personne suicidaire á l´aide de bonnes Pratiques/Intervencie v prípade samovražedných úmyslov (Montreal,Kanada)
2014 Brain and Behaviour (Queens University, Kingston, Kanada)
2013 Professional clinical internship (Douglas Mental Health Institute, Montreal, Kanada)
2012 Ethics and Professionalism (Montreal, Kanada)

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2021 – 2024, riešiteľka VEGA, Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov, 2/0065/21

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Vplyv veku a pohlavia na copingove stratégie u adolescentov.
V. Hicarova, Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 45, 2010, No. 1, p. 3-20.

Interakcia veku a obáv u mladých ľudí
V. Hicarova, www.i-psychologia.sk, 2008.

Z čoho majú mladí ľudia starch a ako ho zvládajú?
V. Spirengova, www.i-psychologia.sk, 2006.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Vojenská psychológia/Vojenská letecká akadémia/5/2003-8/2004

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

L´Ordre des psychologues du Quebec, 8/2014 - doteraz
Asociácia školskej psychológie, 10/2020 - doteraz

Iné

Jazyky: slovenčina, čeština, angličtina, francúzština

Záujmy: čítanie, cestovanie, prechádzky

Motto: Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.