Medzinárodná konferencia „psychológia práce a organizácie – kvalita pracovního života“