Medzinárodná konferencia „Sociálne procesy a osobnosť 2015“