Nový doktorand psychológie – Alexander Loziak a jeho cesta k doktorandskému štúdiu.