Ondrej Ficeri ocenený za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019