Prednáška: Ondrej Ficeri. Fin de siècle Košice: politika, ekonomika a ľudské zdroje