Prednáška: Problémy súčasného školstva, voľby, vnímanie dejín