Fakty a koncepty výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – historické súvislosti v domácej a európskej politike

Fakty a koncepty výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – historické súvislosti v domácej a európskej politike

Projekt číslo: VEGA 0316
Názov: Fakty a koncepty výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – historické súvislosti v domácej a európskej politike
Vedúci projektu: Mgr. Zlatica Sáposová , PhD.
Doba riešenia: 01/2019 – 12/2021
Anotácia projektu:

 

 

 

Projekt sa venuje k problematike výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom, s osobitným aspektom na situáciu Slovákov v Maďarsku, presídľovanie z Maďarska a osídľovania na Slovensku. Cieľom projektu je priniesť dôsledné a komplexné štatistické dáta k problematike výmeny ako aj historické súvislosti výmeny v československej, slovenskej a zahraničnej politike. Súčasne má projekt ambíciu pripraviť komentované dokumenty k problematike výmeny obyvateľstva, ktoré by boli zavŕšením úsilia o komplexné postihnutie témy a zároveň vkladom pre slovenskú historiografiu. Zámerom projektu je vytvoriť predpoklady pre riešenie problému generačnej kontinuity v skúmaní slovensko-maďarských vzťahov po druhej svetovej vojne v slovenskej historiografii.