Komentár k starozákonným knihám Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus

Komentár k starozákonným knihám Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus

Projekt číslo: 2/0093/18
Názov: Komentár k starozákonným knihám Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus
Vedúci projektu: Varšo Miroslav, Dr.theol.
Doba riešenia: 01/2018 – 12/2020

Anotácia projektu:

Projekt spočíva vo vytvorení odborného komentára k nasledujúcim knihám malých prorokov: Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus. Komentár obsahuje preklady textov z hebrejskej pôvodiny a zo starovekého gréckeho prekladu (Septuaginty), filologické a textové poznámky ku každému prekladu, viacúrovňový odborný komentár k jednotlivým veršom a výrazom, analýzu formy, žánru a štruktúry danej knihy, teologickú, liturgickú a pastoračnú aplikáciu.