Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny)

Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny)

Projekt číslo: 1/0212/15
Názov: Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny)
Vedúci projektu: Mgr. Zlatica Sáposová, PhD.
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2018
Anotácia projektu:

 

 

 

Cieľom projeku Miesta pamäti Košíc (ľudia a dejiny) je začať zapĺňať medzeru vo výskume dejín Košíc. Rešitelia projektu budú skúmať vybrané osobnosti (pozitívne a negatívne), ktoré významným spôsobom prispeli k obrazu, postaveniu, vývoju, alebo spoločenskému, politickému, kultúrnemu, umeleckému, vedeckému a duchovnému prostediu mesta Košice. Pôjde o sobnosti, ktoré dali Košiciam špecifický charakter a zachovali sa vo vedomí obyvateľstva Košíc, regiónu a štátnych útvarov, ktorých boli Košice v danej dobe súčasťou.