Počítačový model integrácie chemosenzorických modulov a motorického modulu neurónovej siete C. Elegans

Počítačový model integrácie chemosenzorických modulov a motorického modulu neurónovej siete C. Elegans

Projekt číslo: 2/0043/17
Názov:
Počítačový model integrácie chemosenzorických modulov a motorického modulu neurónovej siete C. Elegans
Vedúci projektu: PhDr. Ing. Marek Dobeš, PhD.

Doba riešenia: 01/2017 – 12/2020

Anotácia projektu:

Cieľom projektu je vytvoriť počítačový model interakcie dvoch senzorických a motorického modulu neurónovej siete organizmu C. Elegans. Ide zatiaľ o jediný organizmus so zmapovaným kompletným konektómom, no napriek tomu je mnoho charakteristík tejto neurónovej siete neznámych. Pomocou analýzy funkcie sieťových motívov a prehľadávania parametrického priestoru neurónovej siete pomocou superpočítača Aurel, sa vytvorí počítačový model fungovania týchto troch modulov založený na biologických dátach publikovaných v literatúre.