Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva v Maďarsku – reflexia pedagógov

Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva v Maďarsku – reflexia pedagógov

Projekt číslo: Bilaterálny projekt
Názov: Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva v Maďarsku – reflexia pedagógov
Vedúci projektu: do 31.12.2017 PhDr. Mária Homišinová, PhD., od 01.01. 2018 Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.
Doba riešenia: 01/2016 – 12/2018
Anotácia projektu:

 

 

Hlavným cieľom projektu bude  skúmanie súčasného stavu a fungovania slovenského národnostného školstva v Maďarsku z aspektu posudzovania učiteľov a vychovávateľov. Okrem teoretickej analýzy problematiky, ktorá upriami pozornosť  na špecifické charakteristiky a aktuálne problémy slovenského národnostného školstva v Maďarsku, pôjde aj o realizáciu  empirického výskumu (uplatňujúc kvantitatívny aj kvalitatívny prístup skúmania). So zámerom dosiahnutia komplementarity výsledkov skúmanej problematiky budú v metodike výskumu aplikované prostriedky sociologickej, sociolingvistickej, sociálnopsychologickej a etnologickej analýzy.