Urbánna história: 20. storočie a európsky urbanizmus

Urbánna história: 20. storočie a európsky urbanizmus

Projekt číslo: Spoločný európsky doktorandský program
Názov: Urbánna história: 20. storočie a európsky urbanizmus
Vedúci projektu: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc..
Doba riešenia:
Anotácia projektu:

 

 

 

Cieľom projektu je zobraziť europeizáciu mestskej histórie. Výmenou teórií k nim prislúchajúcim myšlienkových škôl, metód a relevantnej kritiky by sa malo docieliť zvýšenie celkového štandardu vedeckej kvality v historiografii 20. storočia vo výskume európskeho urbanizmu. Táto výmena spočíva v medzinárodnom charaktere doktorandského programu s kooperáciou 4 rôznych univerzít a niekoľkých kolaborujúcich akademických a neakademických partnerských organizácií. Podmienky prijatia na spoločný doktorandský program majú za cieľ podporiť diverzitu PhD kandidátov. Navyše sa tento projekt bude zaoberať neprebádaným teritóriom a zároveň bude realizovať hĺbkové komparatívne štúdie. Štruktúra spoločného doktorandského programu je pre tento prístup vhodná. Program bude zostavený v anglickom jazyku, ale bude čerpať aj z narastajúceho počtu ľudí hovoriacich viac ako len jedným jazykom a z narastajúceho počtu pasívneho multilingvizmu. Tento prístup obohatí výmenu medzi Phd kandidátmi a profesormi, teda prospeje k europeizácii vedeckej komunikácie.