VEGA 2/0084/19. Luník IX – dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska

VEGA 2/0084/19. Luník IX – dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska

Samosprávna mestská časť Košíc – Luník IX je najväčšie koncentrované  rómske osídlenie na Slovensku.

 

Etnicky segregovaná mestská časť je  dlhodobo predmetom záujmu domácich, ale predovšetkým zahraničných pozorovateľov z politických, vedeckých i mimovládnych kruhov z dôvodu problematickosti interetnických, demografických, environmentálnych a v neposlednom rade hygienických pomerov, ktoré sa na tomto sídlisku počas jeho existencie vytvorili.

Luník IX v historickej pamäti i súčasnej populárnej kultúre figuruje ako synonymum neúspešnej rómskej asimilácie s majoritnou populáciou. O jeho vzniku a následnom vývine vnútrosídlištných pomerov pritom koluje medzi miestnym, ale celoštátnym obyvateľstvom množstvo povier a mýtov, ktoré sa zakladajú na skreslených faktoch. Cieľom projektu je zmapovať dejiny tejto mestskej časti až do súčasnosti a predstaviť tak domácej i zahraničnej verejnosti ucelený prehľad o fenoméne Luníka IX z pera slovenských, regionálne ukotvených vedcov.

Riešiteľský tím je zostavený z:

 • pracovníkov Centra spoločenských a psychologických vied SAV:
  – Ondrej Ficeri – vedúci projektu
  – Miroslava Bozogáňová
  – Klára Kohoutová
  – Veronika Pastrnáková
  – Juraj Martonyika z Ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove:
  – Alexander Mušinka – zástupca vedúceho projektu
  – Lucia Segľová
  – Miroslav Pollák