Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce

Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce

Projekt číslo: 2/0172/15
Názov: Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce
Vedúci projektu: Mgr. Michal Kentoš, PhD.
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2018
Anotácia projektu:

 

 

 

Projekt je zameraný na výskum osobnostných aspektov vnímania bezpečia ako aj na vnímanie bezpečia v pracovnom prostredí. Vnímanie bezpečia je v tomto kontexte interpretované ako subjektívne presvedčenie jedinca o stave podmienok, ktoré zabezpečujú ochranu jeho integrity (fyzickej, sociálnej, psychologickej atď.) pred rozličnými negatívnymi dôsledkami. Cieľom projektu je skúmať vnímanie bezpečia v troch oblastiach – a) psychologické charakteristiky podmieňujúce vnímanie bezpečia (copingové stratégie, postoje k polícii a súdom, viera v spravodlivý svet a postoje k imigrantom), b) vnímanie bezpečia v pracovnej oblasti (fyzikálne psychosociálne faktory), c) metodologické otázky.