Rok 1920 – nová stredná Európa/1920 – Az új Közép-Európa