SAV sa podieľa na zvyšovaní digitálnej, informačnej a funkčnej gramotnosti Rómov