Seminár: Školstvo a vzdelávanie v Slovenskej republike (1939 – 1945)