Mgr. Ivana Piterová, PhD.

Ivana Piterová

Researcher, Executive Editor of Človek a spoločnosť [Individual and Society]

piterova@saske.sk *

orcid.org/0000-0001-8966-9277

Personal website:
researchgate.net/profile/Ivana_Piterova

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA

2019, PhD., Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Social Psychology and Work Psychology
2015, Mgr., Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Psychology

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU

  • Attitudes towards immigrants
    Social and psychological correlates of populist attitudes
    Attitudes towards social security

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY

09/2018 Structural Equation Modelling in Mplus, Cambridge, UK;
05/2018 Communication skills course; Bratislava, SR;

vybrané VEDECKÉ PROJEKTY

2019 – 2022, research team member of the project VEGA „Atttitudes towards immigrants in social-psychological contexts“ (no. 2/0068/19)

2019 – present, research team member of  the project European Social Survey

2015 – 2018, research team member of the project VEGA „The perception of safety in the context of personality and work“ (no. 2/0172/15)

vybraná PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

PITEROVÁ, Ivana - VÝROST, Jozef. Welfare Attitudes over time of V4-, Northern- and Western European countries in ESS Round 4 and Round 8 data. In Intersections East European Journal of Society and Politics, 2019, vol. 5, no. 1, p. 143-162. (2018: 0.290 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2416-089X.

PITEROVÁ, Ivana. Attitudes towards Social Security: Review of Literature. In Človek a spoločnosť: internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 3, s. 50-69. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608.

PITEROVÁ, Ivana. Hodnoty ako prediktory postojov k sociálnemu zabezpečeniu = Human values as predictors of attitudes to social security. In Sociální procesy a osobnost 2017: Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 302-308. ISBN 978-80-86174-22-8.

VÝROST, Jozef - PITEROVÁ, Ivana. Osobnostné prediktory preventívneho správania = Personality predictors of preventive behavior. In Sociální procesy a osobnost 2017: Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 393-399. ISBN 978-80-86174-22-8.(Vega č. 2/0172/15 : Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce).

PITEROVÁ, Ivana. Očakávané emócie a očakávané dôsledky v kontexte inhibície agresie v práci záchranárov = Anticipated emotions and anticipated consequences in the context of aggression inhibiton in job of paramedics. In Psychologie práce a organizace 2017: pracovní potenciál a jeho proměny v čase [elektronický zdroj]. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2017, s. 474-483. ISBN 978-80-7454-714-0.

+ Kompletná publikačná činnosť z on-line databázy Slovenskej akadémie vied

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

European Association of Social Psychology, 1.1. 2020 - present
European Survey Research Association, 1.1.2018 – 31.12.2018