Veronika Szeghy-Gayer na medzinárodnej konferencii