Výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka/vedeckej pracovníčky