Výberové konanie na pozíciu vedeckého pracovníka/ vedeckej pracovníčky