Vydavateľstvo VEDA vydalo publikáciu nášho kolegu Ondreja Ficeriho – Potrianonské Košice