Vyšiel dvojmesačník Akadémia: Richard Filčák v novom vydaní Správ SAV rozpráva o našom centre