SEMINÁR: Vzdelávanie na Slovensku v prúde politických zmien (1939-1953)