Workshop o udržateľných mestách je úspešne za nami